CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&C VIỆT NAM

  • Địa Chỉ: V6- A07 The Terra An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • Nhà máy: KCN Đồng Đế, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội
  • Hotline: 024 3202 6839
  • Email: tapdoanfcvietnam@gmail.com
  • Website: tapdoanfcvietnam.com

    HOTLINE: 024 3202 6839